Mapa no disponible

Data/Hora
Date(s) - 21/12/2017
Tot el dia

Localització
Escola Jovellanos

Categories


Aquest 21 de desembre serà dia no lectiu a Catalunya. Per tant, no s’impartirà classe degut a la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya.

Així queda establert, fent referència a l’article 13.4 del Real Decret 605/1999 que diu que “en el supuesto de que el dia fijado en los correspondientes Decretos de convocatoria para la celebración de las elecciones no sea festivo, se considera inhábil a efectos escolares en el territorio correspondiente”.

Com que l’Escola Jovellanos és seu electoral, tampoc no es podran dur a terme les activitats extraescolars per aquell dia.

pati infantil