Educació vial

Es treballen els continguts següents: el coneixement de l’entorn (barri, districte, ciutat), la mobilitat (desplaçaments a peu, en transport públic o en bicicleta), el camí escolar, el respecte [...]