Per fer realitat aquest web han col·laborat moltes persones.
Tant professorat com mares, pares i familiars d’alumnes de l’escola Jovellanos.

Des de l’equip directiu volem donar les gràcies al claustre de professors i als pares de la comissió de comunicació:

  • Raquel Alamán
  • Damià Felip
  • Héctor Hernández
  • Ferran Puig
  • Neus Royo
  • Chesco Alamán per les fotografies que ens ha fet

El web s’allotja a un servidor local