Educació per a la mobilitat segura

Activitat que la Guàrdia Urbana porta a terme en matèria de prevenció  a les escoles de la ciutat.

És una activitat vivencial i participativa on es treballen continguts més actitudinals que conceptuals que tenen a veure amb els seus desplaçaments diaris, que la majoria fan a peu i en el futur possiblement facin en bicicleta. “Camí escolar –camí segur”.

Els continguts que es treballen són el respecte entre els diferents usuaris del carrer i els comportaments com a vianant o com conductor de bicicleta. Es proposa la participació activa del professorat majoritàriament fent el suport del rol de vianant amb els seus alumnes.

Pràctiques de circulació amb bicicleta

Objectius

• Aconseguir el respecte entre els diferents usuaris de la via pública (vianants i conductors de bicicletes).

• Detectar les necessitats dels participants per tal de prevenir situacions de risc.

• Fer participar activament a tots els assistents.

• Treballar l’autocrítica del propi comportament viari així com l’autocorrecció de les possibles conductes adquirides no relacionades amb bones pràctiques.

• Adquirir habilitats i destreses per a una futura incorporació a la circulació en l’entorn urbà

E V 5è (10)