Els pares i mares són una part important de la vida escolar.  Us indiquem que hi ha serveis que són coordinats i gestionats l’AMPA directament com són les Activitats Extraescolars, l’Acollida Matinal.

Aquí teniu algunes de les activitats que fem conjuntament amb l’AMPA i amb els pares i mares delegades de curs.

AMPA

Desenvolupem a través de diferents comissions moltes activitats conjuntes o de forma coordinada, tant lúdiques com pedagògiques.

 • Socialització de llibres
 • English Day
 • Festes tradicionals (nadals, xocolatades, carnaval i la festa de final de curs)

Consulteu el seu web www.ampajovellanos.org

Funcions dels Pares i Mares Delegats de Curs

FUNCIONS DELS DELEGATS DE L’ESCOLA JOVELLANOS                                   

Amb l’objectiu de millorar la informació i la comunicació família/escola es va crear la figura del pare/mare delegat/da de classe.

El delegat o delegada de classe és un pare, una mare o un/a tutor/a legal d’un alumne de cada aula que s’ofereix de forma voluntària a exercir aquest paper. Cal que tingui certa disponibilitat de temps.

L’objectiu dels pares i mares delegats de classe és dinamitzar i coordinar el grup de pares i mares de cada classe, això significa:

 • Detectar i informar sobre quan es pot fomentar el contacte entre els nens/es i pares/mares de la classe: trobades, aniversaris, sortides, sopars …
 • Transmetre els interessos i opinions del seu grup/classe.
 • Recollir propostes, detectar queixes i problemes per ajudar a les famílies a canalitzar-los.

Aquesta coordinació s’establirà en quatre àmbits:

 1. Amb el tutor o tutora de la classe
 2. Amb els altres pares i mares
 3. Amb la junta de l’AMPA
 4. Amb la direcció del centre

 

 1. Amb el tutor o tutora de la classe

El principal referent d’interlocució del pare/mare delegat/da de classe és el tutor/a del seu grup, per aquest motiu hauran de mantenir contacte directe i una comunicació fluida per millorar la recepció i organització de la informació, així com transmetre’s les inquietuds i interessos del seu grup.

El tutor o tutora pot demanar-li ajuda per organitzar o buscar voluntaris per fer actuacions a l’aula o, si escau, acompanyaments fora de l’escola.

Quan el tutor/a faci la demanda d’una necessitat de col·laboració específica el delegat en farà difusió entre les famílies de la seva aula, però també –si ho creu adient- a la resta de delegats i delegades perquè facin el mateix amb les famílies de les seves aules.

 1. Amb els altres pares i mares

El delegat/da es compromet a informar el seu col·lectiu, mantenint oberts els canals de comunicació amb els pares i mares i a derivar adequadament les consultes, dubtes, inquietuds, etc. Si alguna família té qualsevol tipus de necessitat o problema l’ha de poder assessorar o acompanyar en el procés de resolució, indicant-li els canals disponibles a l’escola.

Fer de transmissors d’informacions, avisos i/o propostes entre les famílies i la Junta de l’Ampa.

Cal remarcar que als delegats no els correspon intervenir en temes individuals d’un alumne i/o els seus pares amb el tutor ni intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació, que és el col·lectiu de mestres, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar, si es considera adient.

Motivar els pares i mares del seu curs amb la finalitat de millorar la seva participació a l’escola i integrar-los en la dinàmica del centre (reunions, festes, equips de treball, conferències de caràcter formatiu, etc)

Intercanviar les pròpies opinions amb la resta de delegats i delegades del centre en les reunions o via mail.

3. Amb la Junta de l’AMPA

Col·laborar amb els pares i mares de la Junta de l’AMPA en aquells afers que es decideixi dur a terme en el pla de curs acordant la fórmula de participació que millor s’adapti a la realitat de cadascú.

Assistir, en la mesura que els sigui possible, a les reunions que convoqui l’AMPA amb l’objectiu que tinguin informació de primera mà de tot el que s’està treballant i puguin informar de les quotidianitats sorgides en el seu col·lectiu i que valori que poden ser d’interès per a una majoria.

En definitiva, vetllar per aconseguir una escola oberta, transparent i una bona implicació de les famílies en les activitats proposades.

 1. Amb la direcció del centre

Assistir a les reunions de delegats o enviar un altre pare/mare/tutor en el seu nom.

Fer de transmissors d’informacions, avisos, propostes… entre les famílies i direcció.

Ajudar a l’escola en aquelles tasques en les quals calgui la coordinació i participació de tots els pares i mares del curs.

 

Quines coses NO fan els delegats/des de classe?

NO són l’AMPA.

NO intervenen en els problemes individuals d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor/a i/o la direcció del centre.

NO plantegen un poblema i/o queixa sense que la informació estigui ben contrastada.

NO intervenen en els continguts pedagògics o de funcionament del centre.