Les capes de la geosfera
Els alumnes de 5è estem estudiant el nostre planeta i hem vist que segons la composició de les roques i les condicions en què es troben, la geosfera es divideix en tres capes concèntriques:

  • L’escorça, que és una capa molt prima: te només de 5 a 70 quilòmetres de gruix. Forma els continents i els fons dels mars.
  • El mantell, que té uns 3.000 quilòmetres de gruix. Està formada per roques més denses.
  • El nucli, que té uns 3.500 quilòmetres de gruix. Les roques del nucli són encara més denses que les del mantell, i contenen un 90% de ferro. A la part més externa, les roques s’hi troben en estat líquid.

I hem fet la nostra pròpia geosfera!