A l’escola som moltes persones que estem treballant en l’educació dels vostres fills i filles.

Aquest és claustre de la nostra escola per al curs 2017-18

L’equip pedagògic d’aquest curs està format per:

Educació Infantil

2 grups d’Infantil (3 anys)

Alícia Rodríguez

Elisa Cervera

Patricia Espadas
Tècnica d’Educació Infantil

2 grups d’Infantil (4 anys)

Mireia Sancho

Helena Tort

3 grups d’Infantil (5 anys)

Irene Blanes

Núria Puig

Laura Descarrega

Mestre de suport Ed. Infantil

Gemma Oncins

Cicle Inicial de Primària

2 grups de Primer

Joaquín Nieto

Marisa Bericat

2 grups de Segon

Gemma Jové

Montse Jané

Cicle Mitjà de Primària

2 grups de Tercer

Higínia Benard

Pilar Ruiz

2 grups de Quart

Olga Gil

Gemma Portella

Cicle Superior de Primària

2 grup de Cinquè i 1 de Sisè

Rubén León

Àngels Echevarría

Àngels March

Equip Directiu

Iolanda Gras
Directora

Dolors Martínez
Cap d’Estudis
Reforç a Primària i anglès

Anna Cabré
Secretària

Personal no docent

Ana Jaime
Administració

Montse Ferrer
Responsable del Menjador

David Castillo
Conserje

Especialistes

A més dels tutors dels grups, integren la plantilla els següents especialistes

Remei Clemente
Educació Especial

Rosa Nevado
Llengua extrangera (Anglès)

Javier Calejero
Llengua Extrangera (Anglès)

Guillem Garcia
Educació Física

Cristina Cerrada
Suport a Educació Infantil i Religió

Laura Aparisi
Música

Mercè Comalat
Aula d’Acollida

Mar Arnal
Audició i llenguatge