La comissió d’art, cada curs escolar, proposa un eix de treball transversal a tota l’escola que és l’estudi de la vida i obra d’un artista o d’un estil artístic en concret.

Els objectius que pretén assolir són:

  • Sensibilitzar els alumnes vers el fet artístic.
  • Educar en la mirada.
  • Desenvolupar la creativitat i l’expressió artística.
  • Apropar l’art als alumnes.
  • Conèixer els principals autors, corrents artístiques i obres al llarg de la història.
  • Valorar el museu com a espai d’exposició d’art.

Aquest projecte pot incloure la visita a un museu, activitats i tallers relacionats amb la temàtica. Es fa un desenvolupament del treball dins l’aula de manera interdisciplinar i finalitza amb una exposició dels treballs realitzats pels alumnes.

Autoretrats
_MG_9174