A l’escola Jovellanos considerem la importància que té que l’alumne se senti reconegut i escoltat pel mestre.

És en aquest sentit que, des de fa uns anys, vam implementar a cicle mitjà i cicle superior el projecte Escolta’m, com a complement de les sessions de tutoria i d’educació emocional que es realitzen a tots els nivells educatius.

És un espai de reflexió per escoltar-nos mestres i alumnes, els principals objectius que pretén són:

  • Establir una vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne.
  • Proporcionar estratègies personals a l’alumnat perquè vagi aconseguint nivells de seguretat personal en el seu creixement que l’ajudi a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria.

El mestre tutor es reuneix cada setmana amb un grup reduït d’alumnes (3 o 4) en una aula de petites dimensions. Amb la voluntat de comprendre i ser empàtic, s’estableix un diàleg constructiu amb una escolta activa.